DXN

DXN je úspešne riadená z centra Malajzie a uskutočňuje "One Dragon", "One World One Market" a "One Mind" koncepciu.

DXN dohliada na celý proces - od pestovania huby, jeho spracovania, až po činnosť marketingu zameranú na spotrebiteľov. DXN má riadiaci systém na svetovej úrovni, výskumná a vývojová činnosť sú garanciou špičkovej kvality produktov a zaručujú úspech ich spolupracovníkov.

"One Dragon"

Celý proces - pestovanie, spracovanie a marketing - robí firma sama, za prísnej kontroly kvality produktov.

"One World One Market"

Do celého sveta rozšírená možnosť pripojenia sa a bonusový systém pre každého kmeňového zákazníka.

"One Mind"

Firma a kmeňový zákazníci majú spoločný záujem na DXN obchode.

Plantáže ganodermy

DXN plantáže huby Ganodermy môžu byť hrdé na mnohé zvláštne a dôležité črty pri pestovaní Ganodermy špičkovej kvality.

Tieto zvláštnosti sú nasledovné:

  • Vyhovujúce klimatické podmienky - teplé a vlhké ovzdušie 26 - 27˚ C
  • Čistá voda - udržiavaná na 7,0 - 7,9 pH
  • Čerstvý vzduch - plantáže sú ďaleko od osídlených, znečistených oblastí, aby sa zamedzilo výskytu jedovatých látok v produktoch
  • Bio pestovanie - používajú sa prírodné látky ako ryžové plevy, piliny, bez pesticíd a stereoidov. Týmto spôsobom vedia pripraviť viac ako 200 druhov prvoradých a druhoradých prípravkov, ako napr.: koenzým, aminokyseliny, uhľohydráty a iné stopové prvky, ktoré opravia a posilnia kvalitu huby, vypestované množstvo, rast a odolnosť voči škodcom
  • Spôsob tkanivovej kultúry - produkujú 1 milión Ganodermy v špičkovej kvalite, na jednoduchých materských plantážach
  • Spôsob dočasného usporiadania - používajú preto, aby sa nedostali do styku s Ganodermou nežiadúce látky, tým zaručujú jej rast

Plantáže Ganodermy firmy DXN zaberajú 70 ha. Je to najväčšia plantáž v Malajzii a prvá, ktorá obdržala certifikát MS ISO 14001:2004 a tiež potvrdenie kvality od Lloyd´s v júli 2000.
Tento certifikát osvedčuje, že všetky fázy pestovania Ganodermy vyhovujú norme MS ISO 14001:2004 a vyhovujú všetkým požiadavkám, ktoré stanovilo Ministerstvo ochrany životného prostredia.

V novembri roku 2007 Ministerstvo poľnohospodárstva akreditovalo plantáže DXN Lingzhi do Malajzijského programu Bioplán, čo znamená, že vyhovuje norme MS 1529:2001 a tiež nárokom na certifikované Bioplantáže.

Závod DXN na výrobu liečív sa rozprestiera na celkovej ploche 34 000 m štvorcových a je vybavený najmodernejšou technikou. Je to prvý spracovateľský závod Ganodermy v Malajzii, ktorý obdržal certifikát TGA (Zoznam látok s liečivými účinkami) od Ministersta zdravotníctva Austrálie a od Lloyd´s poisťovne obdržal certifikát kvality MS ISO 9001 2000 v septembri 1999. Medzi prvými obdržal GMP (Za kvalitnú výrobnú technológiu) od Farmaceutického úradu Ministerstva zdravotníctva Malajzie.

Dva závody na spracovanie Ganodermy sa rozprestierajú na ploche 42.000 metrov štvorcových a tu, na zariadeniach špičkovej kvality, vyrábajú potravinové a nápojové výrobky.

Najnovší výrobný podnik DXN má sektor kozmetiky a sektor spracovania ovocných štiav a enzýmov, približne na 70 000 m štvorcových produkčnej plochy. Sektor kozmetiky v auguste roku 2007 obdržal certifikát GMP od Úradu liečív Ministerstva zdravotnícta Malajzie.

DXN Marketing je prvá MLM - firma, ktorá spustila koncepciu "Jeden svet, jeden trh" umožňujúci distribútorom pochádzajúcich z rôznych krajín, sponzorovať nových distribútorov na miestnej alebo medzinárodnej úrovni.

DXN je lídrom v exporte MLM v Malajzii.

Poslaním DXN je výskum a rozvoj, aby sa tým zabezpečila výroba produktov špičkovej kvality. Toto úsilie DXN o rozvoj výskumu viedlo, že produkty firmy zodpovedajú najvyšším medzinárodným normám a sú natoľko prírodného pôvodu, nakoľko je to vôbec možné.

Laboratórne oddelenie DXN Holding Bhd 17. júla 2006 obdržala Akreditačný diplom MS ISO/IEC 17025 za vyhovenie technickým požiadavkám a za obsluhu systému zabezpečujúcich kvalitu v laboratóriách.

Rozvojom výskumu DXN zdôrazňuje svoje dlhodobé ciele - za najdôležitejšie považuje, v každej výrobnej fáze, ochranu životného prostredia a zdravie človeka.