Nový webový obchod

Starý webový obchod DXN bol zrušený. Ak si stále chcete kúpiť produkty DXN, máte tri možnosti:

- Môžete si kúpiť produkty v novom oficiálnom DXN webshopu (E-World). Jednoducho musíte aktivovať kód DXN tu:

https://eworld.dxn2u.com/index.php?r=site%2Ffirstlogin

- Môžete tiež kúpiť produkty prostredníctvom e-mailu: daxensk@dxn2u.com

- Produkty si môžete kúpiť na telefónnom čísle:
+421 232 144 298 / +421 232 144 299

Ak máte nejaké problémy, obráťte sa DXN Slovensko:

+421 232 144 298 / +421 232 144 299
daxensk@dxn2u.com
Zuzana Kormanová